Juhana Vartiainen (kok.)

Helsinki ja muut kaupungit Euroopan kasvun moottoreina

Kaupungeilla on ollut ratkaiseva merkitys Euroopan historiassa. Ne ovat sivistyksen ja kohtaamisen keskuksia. Helsinki on vahvasti eurooppalainen kaupunki. Täällä kohtaavat itäiset ja läntiset vaikutukset, jotka ovat muokanneet historiaamme ja identiteettiämme. Helsingin kehityksellä on valtava merkitys koko maan kannalta. Yhdessä muiden eurooppalaisten pääkaupunkien kanssa Helsinki muodostaa Euroopan sekä Euroopan unionin talouksien kasvun selkärangan.

Helsinki on aina vetänyt puoleensa ihmisiä tekemään työtä ja keksimään yhdessä uusia juttuja. Helsingin vetovoima on kasvanut, mutta kilpailemme nyt monien eurooppalaisten ja kotimaisten kaupunkien kanssa etenkin nuorista osaajista, kansainvälisistä huippuosaajista ja yrityksistä.

EU:n taloudellinen vaikuttavuus on tullut yhteisen markkinan luomisesta sekä eri elämänalojen ja tuotannonalojen sääntelyn yhtenäistämisestä. Kun ihmiset, tavarat, palvelukset, sijoitukset, varallisuus ja raha voivat liikkua vapaasti Euroopan alueella, saadaan valtava yhteisen hyvinvoinnin kasvun hyötyn.

Toimintakykyinen ja vahva EU on Suomen - ja Helsingin - etu. Osana taloudellisesti ja poliittisesti vahvaa unionia, olemme vaikutusvaltaisimpia ja itsenäisimpiä. EU on kotimme – valistuksen, kristillisdemokratian, sosiaalidemokratian ja ihmisoikeuksien yhteisö, eikä mikään muu suurvalta puolusta tuulisessa globaalimaailmassa näitä meille tärkeitä arvoja. Siksi Suomen ja Helsingin kannattaa pitää kiinni eurooppalaisuudesta ja Euroopan unionista.