Syyskokous 21.11. - tervetuloa!

21.11.2017 klo 18

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu r.y.:n sääntömääräinen kokous (syyskokous) pidetään tiistaina 21.11.2017 klo 18.00 ravintola Rosson kabinetti, Siltasaarenkatu 18-20, 00530 Helsinki. Kokous on avoin kaikille jäsenille.

Yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuotuista kokousta: kevätkokous ja syyskokous. Syyskokous, joka pidetään syys-marraskuussa, kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla ilmoitus yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

Sen jälkeen, kun yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai muu hallituksen edustaja on avannut syyskokouksen, käsitellään kokouksessa ainakin seuraavat asiat:

1. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien toteaminen;
2. pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta;
3. työjärjestyksen hyväksyminen;
4. yhdistyksen jäsenmaksusta päättäminen kunkin jäsenryhmän osalta erikseen;
5. hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
6. päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärä sääntöjen 8 §:n rajoissa ja puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta;
7. kahden tilintarkastajan ja yhden tai kahden varatilintarkastajan valinta;
8. edustajien valinta keskusjärjestön vuosikokoukseen;
9.  ajankohtainen tilanne ja sen johdosta mahdollisesti annettavat kannanotot tai muutoin tehtävät päätökset sekä
10. hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!