Kansainväliset yhteydet

Eurocapitales


Eurocapitales on eri maiden Eurooppa-liikkeiden pääkaupungeissa sijaitsevien alueyhdistysten yhteistyöelin. Järjestö on Ranskaan rekisteröity ja siihen kuuluu useimpien EU-maiden sekä muutaman muun eurooppalaisen maan tai alueen pääkaupungin jäsenyhdistys. Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry – Helsingforsregionen i Europa rf on sen suomalainen jäsen.

Eurocapitales-yhteistyö on huolimatta jo olemassa olevasta European Movement International (EMI) -verkostosta koettu tarpeelliseksi, koska jo alemman osallistumiskynnyksenkin vuoksi saadaan enemmän Euroopasta kiinnostuneita rivijäseniä ja kansalaisia mukaan kansainväliseen toimintaan. EMI:ssä tapaavat toisiaan useimmiten tärkeitä ja välttämättömiä asioita hoitavat virkamiehet ja poliitikot, mutta Eurocapitales tarjoaa mahdollisuuden kansalaisten välisiin yhteyksiin.

Jokin Eurocapitalesin jäsenmaista järjestää vuosittain kaksipäiväisen yleiskokouksen kaupungissaan. Useimmin kokous on pidetty järjestön syntymäkaupungissa, Pariisissa, mutta oma pääkaupunkiseutumme on isännöi kokousta 2017 jo neljännen kerran. Tapahtuma on järjestetty Suomessa myös vuosina 2003, 2008 ja 2014. Kokousten aiheina ovat olleet mm. rikollisuus, ilmastonmuutos, saasteet ja kaupunkikuvan säilyttäminen, koulutus sekä köyhyys syrjäytymisineen, ja asioita on aina tarkasteltu suurkaupunkinäkökulmasta.

Tapaamisten ja seminaarin yhteydessä pidetään järjestön virallinen vuosikokous, jossa päätetään seuraavasta teemasta ja kokouspaikasta. Kuitenkin tärkein anti ja vaikutusmahdollisuus lienee vapaamuotoisessa kanssakäymisessä. Eurocapitales-tapaamiset ovat kokopäiväosallistumista aamiaispöydästä hyvänyöntoivotuksiin, siinä välissä käytäväkeskustelut ja virallisen tai epävirallisen illanvieton jälkeiset keskustelut. Mielipiteitä vaihdetaan avoimin mielin niin historiasta, kielistä, kulttuurista kuin toimintaideoistakin ja välillä kaikesta muustakin mitä maan ja taivaan väliin mahtuu. Samalla saadaan myös uusia ideoita Eurooppa-ajatuksen tutuksi tekemiseen laajemmin.

Eurocapitalesin toiminnanjohtajana on vuodesta 2005 toiminut Jean-Paul Doguet, pariisilainen filosofian professori, erikoisalueenaan antiikin filosofia. Eurocapitalesin steering committeen eli valmistelevan valiokunnan jäsenenä on Eurooppalaisen Pääkaupunkiseudun varapuheenjohtaja Aleksis Pekkalin.

Lue miten Eurocapitales 2017 sujui