Yhdistyksen kevätkokous 2023 järjestetään 17.4.

8.4.2023

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry:n kevätkokous järjestetään maanantaina 17.4.2023 klo 18.00 alkaen. Kokouspaikkana toimii Globaalikeskus, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki, 7. Krs. Esityslistalla ovat kevätkokouksen sääntömääräiset asiat sekä hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.

  1. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osanottajien toteaminen;
  2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta;
  3. työjärjestyksen hyväksyminen;
  4. hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta päättyneeltä toimintakaudelta;
  5. tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen;
  6. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
  7. ajankohtainen tilanne ja sen johdosta mahdollisesti annettavat kannanotot tai muutoin tehtävät päätökset sekä
  8. hallituksen esitys sääntämuutoksiksi 
  9. hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.

Pyydämme jäseniä ilmoittautumaan Juho Mölsälle, juho.molsa@gmail.com. Ilmoittautuneet saavat tarkemman esityslistan ja liiteasiakirjat sisältävän linkin. 

Tervetuloa!
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry:n hallitus