Eva Biaudet (r.)

Vanha historiallinen Helsinki on ennen kaikkea eurooppalainen. Isäni isoisä muutti alun perin Helsinkiin ranskankielisestä Sveitsistä Helsingin Yliopistoon tutkijaksi. Suvun tarina kertoo, että Suomi valikoitui koska Suomi oli vapaamielinen ja heidän avioliittonsa ulkopuolella syntynyt lapsi ei siten tulisi huonosti kohdelluksi. Silloin pärjäsi lehtori Helsingin Yliopistossa ranskankielisenä. Ruotsin kielen kautta perhe suomalaistui, mutta oman sukupolveni kaksikielisyyteen ei valitettavasti enää kuulu sujuva ranskan kieli. Silti eurooppalainen identiteetti elää perheessämme vahvasti ja sisarukseni ovat kaikki asuneet muualla Euroopassa, yksi pysyvästikin.

Pohjoismaalaiset ja eurooppalaiset arvot ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, oikeusvaltiosta, vapaudesta ja sosiaalisesta vastuusta, ovat syvästi juurtuneet Helsingin identiteettiin. Vaalikaamme kaksikielisyyttä ja monien kulttuurien ja kielien rinnakkaiseloa voimavarana. Ne ovat meille ikkuna pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Eurooppalaisilla suurilla kaupungeilla on paljon yhteistä. Vapaa liikkuminen on luonnollisesti valtava voima Helsingin elävöittämiselle sekä turistien että kaupan kannalta.  Korona-ajan liikkumattomuus on silmiemme edessä antanut viitteitä siitä, mitä sisäänpäin kääntyvä ja EU-vihamielinen politiikka voisi tuoda tullessaan. Yhtä paljon vaikuttavat kuitenkin myös vuorovaikutus ja yhteistyö ihmisten, tieteen ja taiteen, yritysten ja päättäjien välillä, josta syntyy sosiaalisia suhteita sekä yhteiskunnallisia ja taloudellisia innovaatioita. Kaikki voittavat ja oma horisonttimme laajenee hyvällä tavalla. Yhdessä, kaupungit voivat löytää aivan uudentyyppisiä ratkaisuja.

Kaupungit kohtaavat samankaltaisia globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen, monimuotoisuuden säilyttäminen, köyhyys ja alueiden sosioekonominen eriytyminen. Meillä on tietysti paljon toisiltamme ammennettavaa ja Helsingilläkin muille tarjottavaa, esimerkiksi koulujen ja varhaiskasvatuksen kehittämisestä. 

Kiertotalouden, vihreään siirtymisen ja hiilidioksidi neutraalisuuden tavoitteet tuovat yritysten innovaatioille ja kaupungin systeemimuutoksille myös taloudellisia mahdollisuuksia toimia muissa suurkaupungeissa. Meillä voi myös olla paljon opittavaa muilta kaupungeilta kaupunkisuunnittelusta, joka on omaperäistä, visuaalisesti laadukasta ja ekologista. 

On hienoa, että olemme kaupunkina aktiivisesti mukana eurooppalaisten kaupunkien verkostoissa monilla tasoilla. Päättäjät ja virkamiehet voivat yhdessä olla mukana kehittämässä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, ­oppia toisiltamme ja laajentaa osaamistamme kansainvälisyydestä ja monikulttuurisuudesta. Katukuvassa eurooppalaisuus näkyy turistien ja eurooppalaisten opiskelijoiden, taitelijoiden ja yrittäjien läsnäolossa sekä tilapäisesti että asukkaina. Päättäjien tulisi määrätietoisesti rakentaa palveluita tänne asettuneiden tukemiseksi, ja myös heidän voimavarojensa hyödyntämiseksi. Eurooppalainen koulu ja tulevaisuudessa myös Pohjoismaalainen koulu voivat vahvistaa houkuttelevuuttamme. Henkilöstön eri kielivarantoa tulisi paremmin hyödyntää ja kieltenopiskelua tulisi kannustaa myös työssä. Pienikin kieliosaaminen tekee meistä vieraanvaraisimpia ja helpommin lähestyttäviä.