Tiina Ahva (sin.)

Helsingistä turvallisuuden suunnannäyttäjä Euroopassa!

Minun visioni eurooppalaisesta Helsingistä on sellainen, jossa kaupunkimme tavoittelee rohkeasti asemaa turvallisen, perhemyönteisen ja yrittäjyyttä edistävän kaupunkipolitiikan suunnannäyttäjänä Euroopassa. 

Eurooppalaisia pääkaupunkeja yhdistävät monet haasteet, joita yksi on kasvava turvattomuus ja lähiöiden ja esikaupunkialueiden segregaatio. Helsinki ei valitettavasti ole poikkeus. Meillä on kuitenkin pienenä kaupunkina mahdollisuus kääntää kehitystä toiseen suuntaan nopeammin kuin miljoonakaupungeissa. 

Käytännössä tämä tapahtuu esimerkiksi keskittymällä päätöksenteossa turvallisuuteen, huolehtimalla tuloksellisesta kotouttamisprosessista, kaavoittamalla asuinalueita tasapainoisemmin, puuttumalla tiukasti nuorisorikollisuuteen ja väkivaltaan kaduilla sekä lisäämällä turvakotien ja lastensuojelun resursseja. Meidän tulee käydä jatkuvaa keskustelua turvallisuudesta eurooppalaisella tasolla, vaihtaa asiantuntemusta ja poimia käyttöön ne ratkaisut, joilla on muualla onnistuttu vähentämään rikollisuutta ja katujen turvattomuutta.

Eurooppalaiset kasvavat ja vilkkaat kaupungit nostavat keskusteluun myös sujuvan arjen, ja työnteon ja perhe-elämän yhteensovittamisen. Siksi toinen asia, jonka tulisi olla Helsingin ylpeydenaihe ja kärkiteema eurooppalaisessa yhteistyössä, on perhemyönteisen kaupungin rakentaminen. Suomessa ollaan jo pitkään ymmärretty, mikä merkitys ihmisten yleiseen viihtyvyyteen on perheiden tukemisella, laadukkailla kouluilla, päiväkodeilla, kirjastoilla, kerhotoiminnalla ja harrastuksilla. Meidän ei tule ottaa tässä yhtäkään taka-askelta, vaan tehdä perhemyönteisyydestä kaupungin keskeinen teema - ja viedä tätä teemaa myös Eurooppaan.

Helsingin on oltava kaikenlaisen yrittäjyyden mahdollistaja ja pienyrittäjyyden eurooppalainen mallikaupunki. Meidän tulisi tarjota hyvä kasvualusta yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä. Siinä tehtävässä kaupungin eurooppalaisten verkostojen merkitys korostuu. Yhteistyö muiden eurooppalaisten kaupunkien ja toimijoiden kanssa luo arvokkaita suhteita, joita kaupungin tulisi hyödyntää yrittäjyys- ja vientiverkostojen rakentamiseen. Katukuvassa tämä eurooppalainen yritysyhteistyö voisi näkyä esimerkiksi kansainvälisinä tapahtumina ja markkinoina, joiden yhteydessä meillä on tilaisuus nostaa esiin suomalaista osaamista ja yrittäjyyttä.

Eurooppalaisella yhteistyöllä voi olla paljon annettavaa Helsingille - ja niin myös Helsingillä eurooppalaiselle yhteistyölle. Ennen kaikkea eurooppalaisten maiden välinen ratkaisujen ja tietotaidon jakaminen voi jalkauttaa toimivia ideoita nopeammin eri kaupunkeihin ja toisaalta auttaa välttämään virheitä, joita muualla on tehty. Meidän tulee myös rohkeasti viedä omaa kaupunkivisiotamme Eurooppaan - Helsinki on hieno kaupunki, jolla on mahdollisuuksia olla suunnannäyttäjänä monessa asiassa.